Tekniske løsninger af enhver art

Uanset om det er hydraulikken på en gravemaskine, højtrykspumpen på en dieselmotor eller en komponent i et styrekort til førnævnte, så har jeg, når det har været nødvendigt - Eller der har været tid til det - Sat mig ind i hvordan tingene hænger sammen.

Ofte har opgaven været fordret af tidspres eller utilgængelige reservedele hvorfor reparation af eksisterende/korrekt fejldiagnose har været af afgørende betydning for at løse opgaven.

Det kommer dig til gode når du vælger mig til at løse dine opgaver!

Jeg udfører eller kan forestå de fleste former for opgaver indenfor:

En af mine forcer er forståelsen for de mange forskellige områders indbyrdes samspil og evnen til at tage dette ind i den samlede vurdering af en given opgave. De bedste løsninger fremkommer når ekstern specialviden kombineres med indgående kendskab til hele systemet. Dét sørger jeg for.


Lystbåde

Lystbåde Naturoplevelse

Typiske opgaver på lystbåde

Har du en opgave som du ikke selv vil gå i gang med, vil du gerne selv være med til at løse den eller vil du bare have tingene lavet?

Jeg kan hjælpe med og udføre opgaver på lystbåde indenfor:

 1. Beregning og installation af bov- & hækpropeller
 2. Styre- & rorgrejer
 3. El-anlæg
 4. Solceller
 5. Vind- & vandgeneratorer
 6. Navigationsanlæg
 7. NMEA-2000 netværk
 8. Afsaltningsanlæg
 9. Køleskabe
 10. Oliefyr
 11. Kompaskalibrering
 12. Alarmsystemer

- Samt meget andet. Er du i tvivl eller er den type opgave du har, ikke nævnt, så kontakt mig for at høre nærmere.

Alle opgaver behandles udfra en behovsanalysemodel der bl.a. omfatter følgende punkter:

 1. Nødvendighed (Er båden ved at synke eller planlægger du julegaveindkøb)
 2. Hvad ønsker du at opnå med din investering (Funktionalitet)
 3. Hvilket udstyr har du allerede (Kompatibilitet/Sammenkoblingsmuligheder)
 4. Hvor meget må det koste (Billigst muligt/Bedste funktionalitet/State-of-the-art)
 5. Vil du selv være med til at montere/bygge (For at spare penge/For at vide noget om opbygningen/Almindelig nysgerrighed)

Ved at gennemgå ovenstående liste og skrive svarene ned inden du kontakter mig, er du allerede et langt stykke nærmere at få den optimale løsning til dine behov.

Jeg vil selvfølgelig spørge yderligere ind og formentlig vil vi også mødes på båden for at aftale de nærmere detaljer, inden et projekt igangsættes.
I langt de fleste tilfælde (nødsituationer undtaget) vil der foreligge en skriftlig dokumentation der beskriver de forskellige aspekter af opgaven og de aftaler der er indgået.
Det sikrer dig som kunde et overblik over den samlede proces og mig som leverandør at jeg har informeret dig tilstrækkeligt og at vi er enige om opgavens omfang.

1. Beregning og installation af bov- & hækpropeller

Hvad end årsagen til at du vælger at installere en sidepropel, er det vigtigt at de penge du bruger på projektet er givet ud på bedst mulig vis. Der er mange faktorer der er afgørende for om en sidepropel kommer til at virke som ønsket.
Mange gange opstår uheldige kompromiser som følge af pladsmangel, økonomi eller rådgivning der er baseret på for få eller for usikre forudsætninger.

Hvis ikke forholdene for montage og funktion af en sidepropel er tilstede, kan man i stedet se efter andre løsninger der kan give samme muligheder.
F.eks. vil det i forbindelse med manøvrering af sejlbåde være muligt helt at undgå behovet for en sidepropel, ved at montere den rigtige propel på hovedmaskinen/sejldrevet.

Uanset hvilken løsning du vælger, kan du være sikker på at du har fået det rigtige grundlag at foretage valget på.

Kontakt mig for at høre nærmere.

2. Styre- & rorgrejer

Det kan ofte være tillokkende at ændre på den "standard" udførsel styringen i motorbåden eller jollen har. Jeg har erfaring i beregning og installation af hydrauliske styringer og jeg kan også forestå evt. lamineringsarbejde der skal klares i forbindelse med montagen. Således kan jeg sikre at du får en komplet løsning der øger værdien og glæden ved brugen af din båd.

I forbindelse med opgradering af styreanlægget kan der f.eks. installeres autopilot og, hvis båden er lidt større, mulighed for flere styreposter.
Nogle moderne navigationsanlæg har mulighed for at holde sig indenfor et bestemt (fiske)område alene vha. ekkolod/kortplotter og en kompatibel autopilot.

Alle typer eksisterende anlæg repareres og serviceres selvfølgelig også.

Kontakt mig for at høre nærmere.

3. El-anlæg

Fra 3 ledninger i en klassisk Folkebåd (Fra batteri til sikringsboks og fra sikringsboks til 3-farvet lanterne og kortlampe) til langt mere komplekse systemer i større sejl- & motorbåde.
Alle systemer kan have behov for en grundig gennemgang og alle kan få behov for udbygning.

Jeg sikrer at dit anlæg bliver ved med at fungere, at de dårlige forbindelser og årsagen til dem stoppes og at udbygningen af dit anlæg ikke påvirker resten i negativ retning.

Skal du have udskiftet eller opgraderet batteriinstallationen kan jeg forestå forbrugsberegninger og komplet dimensionering af anlægget i forhold til dit ønskede sejlmønster/lademuligheder.
Skal du på langfart skal elanlægget i særdeleshed være tilpasset denne form for brug - Det kan jeg også hjælpe med.
Jeg kan levere batterier af alle typer i høj kvalitet eller bistå med indkøb fra anden leverandør. Valget er dit.

Kontakt mig for at høre nærmere.

4. Solceller

Sejler du længere ture eller holder du af at ligge for anker i Skærgården eller andre steder uden landstrøm? Så har du sikkert overvejet hvilke muligheder der findes til at holde strøm på batterierne.
Solceller er et oplagt valg i mange henseender - Med de rigtige typer og den rigtige reguleringsteknologi kan du forvente en høj ydelse i mange år.
Jeg har selv boet en årrække på en 32' sejlbåd og opnåede at holde strøm til daglig brug vha. bl.a. solceller.

Jeg forhandler ikke solceller men bistår gerne med design af et anlæg til netop din båd og dine behov. Jeg kan selvfølgelig også levere solceller og tilbehør, herunder regulatorer, converterer mm. fra førende leverandører.

Kontakt mig for at høre nærmere.

5. Vind- & vandgeneratorer

Som supplement til f.eks. solceller kan der installeres en vindmølle, eller hvis det er langturen der planlægges, en slæbegenerator.

Vindmøller findes til lystbåde i et utal af udforminger og modeller. Det er vigtigt at holde sig for øje hvad målet med installationen af en vindmølle er. Nogle har haft uheldige oplevelser med støj (brok fra nabobåde), andre får ikke den ydelse de forventede.
Alt efter behov, findes der formentlig en mølle der passer dig! Hvilken og hvordan den skal monteres, beror på en nøjere gennemgang af behov og montagemuligheder.

Skal du på langfart er det måske en bedre idé med en slæbegenerator. De findes både som indbyggede (sidder monteret på skrueakslen) og som udvendige - Nærmest som en "påhængsmotor".
Når der sejles halvvind eller læns er slæbegeneratoren langt den mest effektive idet en vindmølle vil opleve "vindstille" eller "læ".
Slæbegeneratoren vil næppe kunne måles på farten idet energioverskudet på halvvind og læns som regel kun udnyttes til at sætte større hækbølge.
Til gengæld kan den ved ca. 6kn. lade med samme effekt som en god vindmølle gør ved 20m/s vindhastighed.

Kontakt mig for at høre nærmere.

6. Navigationsanlæg

Sletterhage Fyr
Sletterhage Fyr

Til enhver moderne båd hører et moderne navigationsanlæg. Om det består af en enkelt skærm med kort og position samt log og beholden kurs eller det er udvidet med AIS-transponter/AIS-plotter, RADAR, ekkolod, vindmåler, vandtemperatur, batteridata og andre "nice to know", så er sikkerheden ved at vide hvor man er, hvor man er på vej hen og hvad man kan forvente undervejs, en meget tungtvejende faktor i alle former for sejlads.

Selvfølgelig skal man kunne benytte de "klassiske" navigationsteknikker, men specielt i stærkt befærdede farvande kan man ikke længere basere sin overlevelse på at alle andre kan se en "lille" lystbåd.
I tilfælde hvor man skal have hjælp - Eller skal hjælpe andre er der også en stor fordel at man har sikker navigation.
En stor del af årsagen til fyrnedlæggelser i bl.a. Danmark er f.eks. at fyrene ikke benyttes mere - Så hvis man som lystsejler for 30 år siden kunne navigere sikkert fra Østersøen til Skagen blot vha. et pejlekompas og et søkort - Så kan man godt blive natligt udfordret nu hvor flere vigtige fyr er nedlagt/slukket.

Det samme gør sig gældende for radioanlægget hvor det ikke er nok at kunne kalde på VHF kanal 16 - DSC-systemet er indført og en sådan radio kræver tilgang til et GPS-signal for at fungere efter hensigten.

Man kan sige at noget af charmen ved at "være på egen hånd" er forsvundet - Til gengæld kan man sikkert undgå nogle anspændte situationer med familien fordi man véd hvilket havnefyr det er man kan se dér om SB.

Kontakt mig for at høre nærmere.

7. NMEA-2000 netværk

De fleste nyere instrumenter kan samarbejde og dele data via NMEA-2000 netværks-standarden. Mange enheder kan endog forsynes direkte fra netværkskablet og unødvenddigør besværlige installationer med flere kabler til samme enhed.

Det grundlæggende design og kabeltykkelser mm. er vigtige parametre for at opnå en løsning der virker. Jeg har adgang til software hvor hele systemet, inkl. kabellængder og enhedsforbrug kan modelleres, inden der trækkes noget kabel på båden.
Det sikrer at der benyttes de rigtige dimensioner og der er strøm nok til rådighed til de tilsluttede enheder.

Har du ældre instrumenter, f.eks. DSC-radio eller plotter, vil de som regel kunne samarbejde med enheder i et NMEA-2000 netværk såfremt de rigtige signalomsættere benyttes.
Ring eller skriv hvis du har en "netværksopgave" til søs!

Kontakt mig for at høre nærmere.

8. Afsaltningsanlæg

Skal du på langfart - Måske blot en uge uden forbindelse med land - Måske op til flere måneder væk fra friskvandsforsyning - Kan det være en idé at installere et afsaltningsanlæg efter "omvendt osmose" princippet.
Jeg kan hjælpe med det tekniske omkring installationen af anlægget, herunder strømforsyning, vandledninger mm.

Kontakt mig for at høre nærmere.

9. Køleskabe, aircondition mm

Måske er køleskabet ikke lige dét der tillægges den største opmærksomhed ombord - Alligevel bør det dog overvejes hvilke muligheder der er, når der skal installeres nyt. Ligeledes skal der sikres en ordentligt forsyning til kølekompressoren - Ellers bruger den mere strøm! Og det er jo ikke meningen, specielt ikke hvis man er ude på at minimere strømforbruget med henblik på at kunne være længere tid væk fra landstrøm.

Kontakt mig for at høre nærmere.

10. Oliefyr

Oliefyret er, ligesom køleskabet, ogås en ting "der bare skal virke". Er dit gamle fyr slidt kan det skiftes, er det bare kokset til kan det renses. Jeg kan bistå med begge typer opgaver.
Skal du have skiftet fyret, vil det som regel kræve en større ombygning eftersom de nyere fyr har større krav til luftmængder og kører med højere temperaturer. Dermed skal slanger og kanaler ændres/opgraderes.
Meget af arbejdet kan du lave selv, hvis du har lyst, og dermed spare en del penge på installationen.

Kontakt mig for at høre nærmere.

11. Kompaskalibrering

Viser kompasset ikke den rigtige kurs? Hvis der er for store afvigelser i deviationstabellen kan det være at kompasset skal kompenseres. Metaldele så som motor mm. kan betyde stor misvisning og gøre kompasset mere eller mindre ubrugeligt.
Det kan dog lade sig gøre at neutralisere de fleste påvirkninger vha. små magneter - Mange kompasser har nogle af disse magneter indbygget, andre skal man selv installere.
Der findes en udmærket guide hér, hvis det bliver for langhåret kan man rekvirere mig til at foretage en kompaskalibrering.

Kontakt mig for at høre nærmere.

12. Alarmsystemer

I forbindelse med installation af NMEA-2000 netværk kan man vælge at udbygge med et alarmsystem/overvågning af båden. Hvis der er mobil-forbindelse vil man kunne overvåge båden hjemmefra.

Kontakt mig for at høre nærmere.

Solnedgang


Erhvervsfartøjer

3 fartøjer på Kielerkanalen

Typiske opgaver på erhvervsfartøjer

Der findes et utal af "almindelige" opgaver ombord der kræver forudkendskab og indgående viden omkring de forhold og betingelser der gælder på skibe, for at udføre dem.
Jeg kender de maritime termer og ved hvilke forhold udstyret skal kunne fungere under. Jeg er også vant til den ofte meget nøje planlægning og tidspres der i forbindelse med opgaver på erhvervsfartøjer.

Uanset om opgaven er fejlsøgning på et lanternekredsløb eller fejlsøgning på kølingen på en dieselmaskine kan du være sikker på at jeg kan hjælpe dig videre.

Jeg udfører opgaver indenfor følgende områder:

 1. Fejlsøgning & reparation af DC-anlæg
 2. Fejlsøgning & reparation af mindre dieselanlæg og gen-sets
 3. Fejlsøgning & reparation på navigationsanlæg, radar, VHF mm.
 4. Bredbånd & netværk ombord
 5. Diverse andre opgaver

Jeg er stærk på dag-til-dag opgaver og pludseligt opståede behov. Ved større opgaver kan jeg tilbyde at forestå planlægning og koordinering.

1. Fejlsøgning & reparation af DC-anlæg

Korroderet og smeltet kronemuffe
Fugt giver korrosion og dårlig forbindelse - Dårlig forbindelse giver varme!

Lavspændings- og nødforsyningsanlæg på mindre fartøjer er som regel ikke noget der får den største opmærksomhed - Undtaget når det skal virke eller til synsterminerne.
Har du problemer med at holde spænding på radiobatterierne eller dør nødbelysningen efter 5 minutter, så skal der gøres noget ved det med det samme!

På grund af det meget hårde miljø ombord kan korrosion og fugt hurtigt få bugt med de gode forbindelser og i de fleste tilfælde skal der ikke den store investering til for at gå fra et ikke-fungerende anlæg til et anlæg der bare virker.
Jeg har mange elektriske smådele på lager og kort leveringstid på større dele. Er det et ældre anlæg klarer jeg også det.

Kontakt mig for at høre nærmere.

2. Fejlsøgning & reparation af mindre dieselanlæg og gen-sets

Volvo D7 regulator 1 Volvo D7 regulator 2 Volvo D7 regulator 3
Defekt regulator fra Volvo Penta D7 - Nypris: kr. 15.000 - Rep. pris: Kr. 5.000

Jeg fejlsøger og reparerer på dieselmotorer op til ca. 600Hk. Jeg har termisk udstyr til at finde fejl på køling, pumper og andet periferiudstyr.
Jeg kan afhjælpe startproblemer, manglende dieseltilførsel, fejl i pumper, dyser og regulatorer. Har din generator mistet magnetismen klarer jeg også det.

Kontakt mig for at høre nærmere.

3. Fejlsøgning & reparation på navigationsanlæg, radar, VHF mm.

Sort skærm på radaren, udfald på plotteren eller intet signal i radioen? Jeg løser alt fra defekte kabler til defekte komponenter eller erstatningsudstyr. Programmering af enheder der har tabt spændingen på det interne batteri eller opsætning af f.eks. NaviSailor 3000/4000 klarer jeg også.

Kontakt mig for at høre nærmere.

4. Bredbånd & netværk ombord

Bredbånd til søs kan være en udfordring - Såvel teknisk som økonomisk. Arbejder du i zonen nær land, kan du ofte spare mange penge ved at have en traditionel langtrækkende bredbåndsforbindelse fremfor satellitforbindelse.
Jeg kan bistå med indkøb af det rette udstyr, opsætning af WiFi-repeatere mm.

Kontakt mig for at høre nærmere.

5. Diverse andre opgaver

Skulle du have behov for at få løst andre opgaver som ikke umiddelbart er dækket under ovenstående, skal du være velkommen til at kontakte mig.
Jeg har et stort netværk indenfor branchen og jeg kan som regel skaffe arbejdskraft & ekspertise indenfor ganske kort tid hvis det gælder.

Kontakt mig på mail eller telefon og hør hvad jeg kan gøre for dig.


Maskiner & styring

24V setup Instrumentbord i træ Mobil flishugger
Mobil flishugger genopbygget efter totalhavari - Elarbejde udført af Nielsen Knowhow

Reparation & fejlsøgning på maskiner & styringskomponenter

Manglende eller ustabile funktioner, defekte relæer og styrebokse. Der findes et utal af fejlmuligheder og det kan mange gange være vanskeligt at skaffe de rigtige reservedele hvis maskinen er af ældre årgang.

Jeg finder fejlene og får dine maskiner og dit udstyr i topform igen, uanset om fejlen er mekanisk, elektrisk eller begge dele.

Har du en ældre maskine der skal monteres med elektrisk styring til hydraulik o.a., f.ek.s med fjernbetjening, kan jeg også være behjælpelig med det.

Kontakt mig for at høre nærmere!

Honda topstykke Styreprint til marinegenset
Topstykke fra Honda påhængsmotor Styreprint til Mase genset

Laminering

Epoxylaminering i glasfiber, kulfiber & aramid - Reparation af laminater

Forberedt til ny plade i agterspejlet på Shetland Family Four Opgaven færdig og motor monteret
Pladen i agterspejlet skal udskiftes - Den nye plade ligger klar Færdigt arbejde - Der er afsluttet med en plade i søvandsbestandig aluminum

Reparationer, specialopgaver, prototyper, tilføjelser. Jeg klarer opgaven på stedet. Jeg har mange års erfaring i at laminere med epoxy - Også under svære tekniske forhold, så som fugtige, kolde eller svært tilgængelige steder.
Jeg har epoxier der overholder maritime standarder og forskellige industristandarder. Langsomt/hurtigthærdende og bindere til plastmaterialer.

Uanset om det er et hækspejl du skal have renoveret, en kajak der er blevet skadet eller et surfboard der er blødt, så kan jeg hjælpe.

Kontakt mig for nærmere oplysninger eller se mere på WindPowered.dk.