Hvad er Nielsen Knowhow og hvem er jeg?

Nielsen Knowhow

Er en vidensbaseret virksomhed ejet og drevet af undertegnede, Axel Nielsen

Jeg startede for små 10 år siden Nielsen Knowhow som bi-beskæftigelse fordi jeg havde mange opgaver som ikke relaterede til de ansættelser jeg havde.
Efterhånden som jeg fik mere erfaring, fik jeg også flere opgaver og også flere forskellige slags opgaver.
Jeg har altid brugt min erhvervserfaring i min virksomhed, så efterhånden som jeg fik erfaring fra mine forskellige stillinger, fik jeg efterfølgende også mulighed for at løse flere forskellige opgaver i min egen virksomhed.

Men "erhvervskarriere" begyndte i midt-halvfemserne med at hjælpe andre med knallerter, computere, bådmotorer mm. Jeg fik arbejde som IT-supporter/IT-Tekniker efter skole og brugte nogle år næsten al min fritid på at dygtiggøre mig indenfor DOS, Windows, OS/2, Linux og hardware.
Jeg stoppede i gymnasiets 2.G fordi jeg ikke synes jeg passede ind - Jeg begyndte i stedet at arbejde ved en lokal entreprenør. Herefter som jord/beton i København og på Øresundstunnellen.
Da jeg blev træt af at køre til København hver dag, arbejdede jeg igen en overgang som IT-tekniker, indtil jeg fik en stilling på natholdet på et kul-vaskeri, på Asnæsværket i Kalundborg.

Jeg fik efter et år på kul-vaskeriet min første lederstilling og var ansvarlig for driften af anlægget, herunder vedligeholdelses-schedules, planlægning af mandskab til opgaver mm. Efter et år søgte jeg pga. nedgang i arbejdsmængden, til Kalundborg Bådebyggeri.
Hos Kalundborg Bådebyggeri var jeg i "lære" - Dvs. en stor del af min tid bestod i konsulentarbejde for min tidligere arbejdsgiver. Resten af tiden var jeg arbejdsmand og blev efterhånden oplært i de mangetallige opgaver der er på et bådebyggeri.

Efter nogle år fik jeg lyst til at prøve noget nyt, bl.a. ville jeg gerne lære noget mere om moterer. Jeg fik stilling ved Peter's Marineservice og fik dér lært en masse om benzin- & dieselmotorer. Mine erfaringer fra Bådebyggeriet brugte jeg selvfølgelig i de maritime opgaver vi havde - Det var ikke få.
Da Peter's Marineservice lukkede søgte jeg tilbage til Kalundborg Bådebyggeri og var dér indtil medio 2013 hvor jeg ud af det blå fik tilbudt en stilling som Teknisk Superintendent ved Danish Pilot Service.
Jeg takkede ja og fik her min anden lederstilling. Efter en tid købte jeg mig ind i lodseriet.

Da min stilling i lodseriet pga. nedskæringer blev nedlagt, skulle jeg igen til at finde noget nyt. Jeg besluttede derfor at prøve om det kunne bære at drive egen virksomhed med de kompetencer jeg efterhånden har oparbejdet.

Det var historien indtil i dag.

Lidt om mig selv

Jeg er vokset op på landet, ca. 3km fra spidsen af Røsnæs ved Kalundborg. Som barn havde jeg adgang til mark, skov, overdrev, strand og vand og har brugt meget af min barndom og ungdom på at udforske min omverden.
Da jeg blev konfirmeret fik jeg en påhængsmotor og begyndte kort efter at sejle rundt alene i farvandene omkring Røsnæs i en åben 14' jolle. Efterhånden som jeg blev fortrolig med navigation, sejlede jeg også længere væk og sejladserne blev udvidet til også at omfatte natten.

Jeg er af natur nysgerrig og videnbegærlig og sammenholdt med en opvækst der var mere præget af uendelige muligheder frem for uendelige ressourcer, har jeg lært at udnytte forhåndensværende muligheder, at reparere ting selv og finde alternative løsninger.
Det har altid faldet mig naturligt ikke at være tilfreds med "det kan bare ikke laves", eller "det kan vi ikke fordi vi mangler". Man kan hvad man vil - Hvis man tør!

Da jeg er ud af en familie på 6 søskende, fik jeg på et tidspunkt behov for at flytte hjemmefra, selvom det ikke lige var det mest praktiske og jeg ikke havde råd. Derfor købte jeg en campingvogn som jeg fik lov at stille på forældrenes grund.
Der boede jeg så for mig selv i nogle år, indtil jeg købte en sejlbåd som jeg straks flyttede ombord på.

Jeg boede på båden indtil jeg mødte min kone og vi flyttede sammen, først i Slagelse, senere i Kalundborg og nu bor vi så i Årby, lidt udenfor Kalundborg.

Den del af min fritid der ikke bliver brugt på hus, familie og andre nødvendigheder, bruger jeg bl.a. til svæveflyvning og kitesurfing.
Jeg har solgt min båd fordi jeg ikke sejlede nok i den og jeg følte det at have "lystbåd" mere som en hæmsko end som en mulighed.