Til kamp mod brug-og-smid-væk-kulturen! (2023-11-27)

Har du hørt om "Programmed lifetime" - Programmeret levetid?
Er det en konspirationsteori, eller er der noget om snakken?

Forestil dig at du fremstiller og sælger et apparat til en kunde - Hvis du har gjort dit arbejde ordentligt, får kunden noget der virker godt og som vedkommende bliver glad for.
I dét tilfælde gælder det at "en glad kunde vender ikke tilbage" - Fordi udstyret virker som forventet, holder længe og dækker kundens behov.

Forestil dig så at du er dén kunde.

Moderne elektronik er holdbart og ekstremt robust, hvis det er konstrueret korrekt.
Det kan (stort set) ikke betale sig at fremstille noget i en dårlig kvalitet, da det vil give for mange garantireparationer indenfor de 2 år forbrugerne er dækket af garanti/reparation jf. Købeloven.
Dermed er "udskiftningen" på markedet ringe og det sænker omsætningen ved producenter, importører og forhandlere.
I sidste ende giver det, på den korte bane, muligvis et lavere afkast til investorerne.
Det kan derfor være interessant at se om man kan bygge udstyr således at det holder garantiperioden ud, men så heller ikke meget længere.
Der findes mange måder at gøre det på - Fælles for dem er at dét der går i stykker helst skal være forudsigeligt (beregnelig levetid), helst skal være noget der er svært eller umuligt at reparere og sidst, men ikke mindst, produktet skal ophøre med at fungere i tilstrækkelig grad til at du køber noget nyt.
Tidsrummet der skal gå fra nyindkøb til havari og genkøb skal også helst modsvare din forventning omkring holdbarhed og størrelsen af din investering.

Hvordan gøres dét så?

Der findes flere elektriske komponenter som man har endog meget gode data omkring "aldring" på. Placeres f.eks. en kondensator (en komponent der kan opfattes som en slags "batteri", elektronlager) i et kontrolleret "klima", kan man rimeligt sikkert beregne hvornår den kommer så meget uden for specifikationen at den enten fejler direkte, eller afstedkommer fejl i andre komponenter.
For at sikre dette "klima" kan man f.eks. placere den i forhøjet temperatur - Det er oplagt at vælge en placering tæt på en varm køleplade til f.eks. en spændingsregulator.
Hvis kondensatoren er essentiel for kredsløbets funktion vil man ofte kunne opnå ødelæggelse af både kondensator og omkringliggende elektronik efter et forudbestemt antal timer +/- en margen.
Dermed kan man med rimelig sikkerhed sørge for at et apparat mindst holder 3 år, men ret sikkert ikke holder 6 år.
Holder man diagrammer, værkstedshåndbøger og reservedele ude af markedet, har man dermed sikret at du bliver nødt til at købe et nyt apparat.

Tidligere var det ofte svigt i lodninger eller dårlige stikforbindelser der forårsagede fejl på elektronik - Det hænder stadig at loddeteknologien svigter - Ofte er det dog mere designfejl, og deraf mekanisk overbelastning der får lodninger til at svigte, mens f.eks. stikforbindelser efterhånden er meget sikre.
Der forekommer selvfølgelig også fejl i halvledere (transistorer, IC-kredse), men det er sjældent og ofte skyldes fejlen andre (omkringliggende) komponenter.

En stor del af de fejl jeg møder på "gammel" (vintage) elektronik er defekte lodninger, afbrudte modstande og dårlige stikforbindelser.
Trenden på nyere udstyr går mod én bestemt fejltype: Katastrofalt sammenbrud i switch-mode reguleret strømforsyning.
Mange gange kan fejlen spores tilbage til én bestemt kondensator som belastes "til grænsen" af det designmæssigt fornuftige.
Sammenbrud af denne kondensator afstedkommer spændingstransienter som ødelægger gates i MOSFET-transistorer eller IC-kredse der er nødvendige for forsyningens funktion.
Elektronikken er sikret (skal den være for at overholde lovgivningen) således fejlen blot gør at udstyret f.eks. ikke længere kan tænde.
Er du så heldig at finde et værksted som er i stand til at fejlsøge, vil du mange gange opdage at "servicevenlighed" ikke er et kendt ord og at det kan være svært at finde den nødvendige dokumentation for god og hurtig fejlsøgning.
Mange gange er "modulskiftning" dén mulighed der foreligger fra producenten - Er apparatet udgået af produktion for mere end 5 år siden, findes reservedelsmoduler ganske sikkert ikke, eller også er de meget dyre, måske halv pris af nyt apparat.
Er man i stand til at udskifte komponenter, kan det være svært at finde eksakte erstatninger og således umuligt at overholde f.eks. lovgivningen omkring sikkerhed ved elektriske apparater.

Et andet sted det er meget nemt at styre "holdbarheden" på et apparat er såfremt det er internetvendt. Et "Smart-TV" kan "pensioneres" ved ganske enkelt ikke længere at levere opdaterede versioner af softwaren der styrer apparatet.
På den måde kan producenten sikre at du ikke kan installere essentielle apps fra f.eks. streaming- og TV-leverandører efter et givent tidspunkt, dermed bliver du tvunget til at købe et nyt apparat, på trods af at det gamle stadig fungerede set fra et teknisk synspunkt.

Jo mere integrerede produkterne er og jo flere ting de kan, jo nemmere er det at bestemme hvor længe du som forbruger skal have glæde af din investering.

"Kan det nu være rigtigt" tænker du sikkert...

Jeg kan ikke bevise hvad der tænkes i de ledende kredse hos de store producenter, men det har aldrig været en synd at bruge hovedet.

Hvorfor placere en komponent 3mm fra en 60 grader varm køleplade og dermed sikre at den kun holder f.eks. 6.000 timer - Hvis man ved at flytte den 5 mm længere væk, kunne opnå at den holdt 10.000 timer?
Hvorfor benytte komponenter i en vital del som er specificeret til f.eks. 2.000 timers drift ved en given belastning, hvis man ved at benytte en komponent med en bedre specifikation (rating) kunne opnå at den holdt 5 eller 10 gange længere og dermed ikke blev et problem for funktionen indenfor overskuelig fremtid?

Man kan argumentere for at ting skal være kompakte og der kan ske designfejl.
Det kan dog være svært at følge den argumentation hvis der er rigeligt plads til en anden komponentplacering, eller hvis levetiden for den pågældende konstruktion ville være meget længere såfremt én enkelt komponent ikke blev valgt/placeret på en måde der sikrer havari indenfor en relativt smalt definérbar periode.

Man kan også argumentere for at prisen på bedre komponenter er højere og dermed fordyrer produktet - Argumentation der falder til jorden når det kan beregnes at en bedre komponent måske koster mindre end 5% mere i indkøb samt udgør måske 1 promille del af varens samlede pris.

Man kan til gengæld argumentere for at markedet har en form for "mætningstilstand" når man gentagne gange ser hvor meget billigere forskellig elektronik skal sælges f.eks. til "Black Friday", på "tilbud" eller via netbutikker, for overhovedet at komme af med det.
Dén argumentation sandsynliggør et stærkt incitament til at sikre at ting ikke holder alt for længe, set ud fra et markedsperspektiv.

Tænk over dét, næste gang du har et stykke forbrugerelektronik der egentlig udfyldte sin funktion til perfektion, inden det gik i stykker - Og overvej så om du evt. kan få det repareret og hvad regnestykket i så fald viser i forhold til dit rådighedsbeløb, din tid og dine behov.


Opdatering af forholdsregler omkring Covid-19 (2021-01-25)

Der er åbent for indlevering samt afhentning af udstyr til reparation. Der kan bestilles varer hjem til lager som herefter kan afhentes efter nærmere aftale.
Alt udstyr afsprittes ved modtagelse og inden aflevering.
Der tilbydes fjernsupport via TeamView - I nødstilfælde ydes On-Site-Support (Fysisk nedbrud på forbindelse, enheder mv. der ikke kan klares på værkstedet).
Reparationer på større maskiner mv. foretages som sædvanligt udkørende - Der tages de nødvendige forholdsregler omkring Covid-19 jf. myndighedernes retningslinjer.


Opdatering af forholdsregler - Covid-19 (2020-05-21)

Da myndighederne stadig anbefaler opretholdelse af afstand samt begrænsning af mulighed for overførsel af smitte gælder at besøg på værkstedet minimeres så meget som muligt. Dvs. udstyr modtages/leveres så vidt muligt udenfor værkstedet. I forbindelse med gennemgang af systemer eller software tilbyder jeg fjernsupport.
Det samme gør sig gældende ved levering af reparerede eller nye systemer - Efter afhentning og tilslutning hjemme, kan gennemgang og evt. undervisning foretages via TeamViewer fjernsupport.
Alt udstyr der modtages bliver desinficeret/rengjort inden der arbejdes på det.
Vedr. mundbind - Ved kundebesøg vurderer jeg altid forholdene på stedet samt opgavens karakter og beslutter herefter hvad jeg synes der er behov for. Kunden kan altid bede om at jeg benytter mundbind.
Jeg har altid håndsprit/håndrens med og benytter ikke toilet/vaskefaciliteter på stedet, hvis det på nogen måde kan undgås

Retningslinjer i forbindelse med corona-pandemi (2020-03-12)

I forbindelse med myndighedernes udmelding onsdag d. 11. marts har jeg indført følgende tiltag i forhold til kundekontakt i virksomheden:

Vi skal holde tingene igang, ikke mindst de digitale systemer som muliggør kommunikation på trods af indskrænkede muligheder for direkte personlig kontakt.
Derfor fortsætter jeg selvfølgelig med at servicere allerede igangsatte opgaver, ligesom nye opgaver tages ind.
Jeg appellerer til forståelse for ovenstående tiltag og ønsker alle sikkert gennem den kommende periode!

Axel Nielsen, n-kh.dk

Salg af computere/SkolePC/GamerPC

Jeg får gennem tiden en del ældre systemer ind på værkstedet. Mange af disse indeholder komponenter som ikke er udtjente, men som udskiftes af anden årsag. Disse sammenbygger jeg til fungerende systemer, tester grundigt og udbyder til salg.

Hvis du har behov for en computer til få penge, er du velkommen til at henvende dig. Jeg har måske noget på lager du kan bruge. Det gælder såvel stationære som bærbare PC'ere.

Det er med ret få penge muligt at lave velfungerende systemer der kan bruges til skole/studie, mindre virksomheder eller spil. Meget brugt hardware har ikke den store værdi i gensalg, med mindre det er sat sammen i en fungerende enhed.

Hos Nielsen Knowhow får du samme pålidelighed* som hvis du købte et nyt system samt råd og vejledning til den bedste løsning, selvom du vælger at købe brugt.

*Mange nye systemer er kun stikprøvetestet, mine gennemgår mindst 1 døgns forskellige tests. Jeg yder 3 måneders garanti på hardwarefejl.


Reparation af MacBooks (2018-10-23)

Efter mange forespørgsler har jeg endelig taget mig sammen til at kigge lidt mere på Apples univers. Jeg tilbyder alm. vedligehold og reparation af de fleste MacBooks.

Jeg kan også tilbyde at gendanne data fra diverse MacBook harddiske, enten det er SSD eller alm roterende hardware.

Undtaget er selvfølgelig de helt nye systemer, hvor alt er kryptografisk "låst sammen" samt systemer der stadig oppebærer garanti. Her vil jeg anbefale et Apple Repair Centre.

Nielsen Knowhow støtter hjertestarterprojekt i Rørby & Kærby (2017-08-02)

Tilbage i foråret blev jeg kontaktet af "Kunsten at redde liv" og spurgt om jeg ville være med til at støtte opsætningen af en hjertestarter i lokalområdet.

Jeg syntes det lød som en god idé - Det skulle vise sig, at det var der mange andre lokale virksomheder der havde samme holdning til - Så mange at der kunne blive opsat hele 2 hjertestartere, én i Rørby og én i Kærby!

Jeg er meget glad for at kunne give lidt tilbage til lokalområdet - Det er trods alt lokalområdet der er med til at give mig mit levebrød! Placering af hjertestartere og tilgængelighed kan ses på hjertestarter.dk, herunder Rørby og Kærby.

Hjertestarteren på Rørby Brugs' mur
Hjertestarteren ved Rørby Lokalbrugsen


Ingen ældre nyheder - Tak for du læste - Ha' en dejlig dag!